Změny od 1. dubna 2012

Vážení pacienti,
v souv. s novelou zákona č. 48/1997 Sb., provedené zákonem č. 369/2011 Sb., platné a účinné od 1.4. 2012 si Vás dovoluji informovat :
 1. sešit „Evidence stížností“ je k dispozici u sestry a bude Vám vydán na vyžádání
 2. IČO naší ordinace : 44556586; IČZ 59252000
 3. provozní hodiny jsou v pondělí dopoledne a dále se kryjí s ordinačními hodinami, tak jak jsou uvedeny na web. stránkách (www.alergo-mudrunkova.cz), dále jsou vývěšeny na dveřích před ordinací
 4. seznam zdravotních služeb, ke kterým vyžadujeme písemný informovaný souhlas:
  • Specifická alergenová imunoterapie.
  • Aplikace imunoglobulinových a jiných krevních preparátů
 5. neposkytujeme žádné nadstandardní výkony
 6. seznam cen poskytovaných zdr. služeb nehrazených, nebo jen částečně hrazených zdr. služeb:
  • Předoperační vyšetření před placeným výkonem 600,-Kč
  • Výpis ze zdravotní dokumentace 150-200,-Kč
  • Jiná vyšetření na žádost pacienta nebo organizace: 400,-Kč
   (prohlídky pro rekreační pobyty, sportovní studijní a jiné účely)
  • Komplikovaný administrativní výkon 200,-Kč
  • Jednoduchý administrativní výkon 100,-Kč
  • Odběr krve ze žíly na vlastní žádost 50,-Kč
  • Aplikace inj. do svalu na vlastní žádost (očk. bez ceny vakcíny) 100,-Kč
  • Interní vyšetření před lázněmi na vlastní žádost(samoplátce) 200,-Kč
Zprávy a výpisy pro komerční pojišťovny na žádost pac. nebo poj. – řídí se dle ceníku nasmlouvaného s tou kterou komerční pojišťovnou.

AKTUÁLNĚ29.9.2023
Ordinace uzavřena z důvodu dovolené.
UPOZORNĚNÍ
Vždy druhý čtvrtek v měsíci v ordinaci v Ústí nad Labem přítomna pouze sestra z důvodu účasti lékařů na pracovních imunologických dnech v Praze.

Pro akutní stavy zastupuje:
OKIA MNUL tel.: 477 114 416


TOPlist